неделя, 29 юни 2014 г.

Снимки от откриването на Партийния дом (дн. сградата на общината) в Нови пазар 1981 г.

На микрофона е Георги Начев - І-ви секр. на ОК на БКП-Шумен, Отдясно-наляво: Иван Дочев - І-ви сек. на ОбК на БКП-Нови пазар, Стефан Нанков - секр. на ОбК на БКП-Нови пазар, Фильо Чакъров - секр. на ОК на БКП, Иван Кърмазов - кмет на Нови пазар, Бойчо Иванов, Петър Балабанов - пред. на ОбК на ОФ - Нови пазар.
Няма коментари:

Публикуване на коментар