Пропускане към основното съдържание

Жътва в Новопазарско (80-те г. на ХХ в.)

Начало на жътвата в АПК - Нови пазар. На преден план председателя на АПК Петър
Инджев и секр. на ОбК на БКП инж. Веселин Недялков.Коментари