Историята на Илия Вълчев и Килийното училище в Нови пазар

Началото на Възрожденската епоха в Нови пазар се свързва с името на Илия Вълчев. Той е роден в с. Кортен, Новозагорско, но поради конфликт с турските власти в родния си край, през 1834 г. е принуден да се изсели и се установява в Нови пазар.
Още в първите месеци и години от пребиваването си в града Илия Вълчев установява, че за разлика от много будни български градчета от двете страни на Стара планина, значителна част от населението на Нови пазар е почти изцяло неграмотно. Българското национално самочувствие сред населението обаче е силно развито, но за да не дразнят местните турски власти, една не малка част от населението дори говори предимно на турски език. 
Илия Вълчев се решава да промени това и подемва идеята за създаването на школо, в което новопазарци  да се научат на четмо и писмо. Развитието на стоково-паричните отношения и търговията в града също водят до необходимостта да бъде ограмотено населението. Не след дълго, Илия Вълчев намира съмишленици в осъществяването на своята идея в лицето на  видните местни първенци  Петко Курооглу, Велчо Марковчелъ и Мирчо Радооглу. 
Няколко години по-рано, Руско-турската война от 1828-1830 г. оставя своите белези в развитието на Нови пазар. През лятото на 1828 г. в околностите на града се водят сражения между руската и турските армии, като в резултат руската армия освобождава за няколко месеца Нови пазар. В резултат на военните действия, които се водят основно в Североизточна България в града се установява население от опустошени и изгорени села. Част от местното население избягва в Шумен, прогонено от несигурността която царяла в района на военните действия. Именно в Шумен и по други краища на българските земи, мнозина новопазарци стават свидетели на засилващата се просветна дейност и възрожденска култура, чиито наченки все още липсвали в техния роден край.   
През 1829 г. отново между руската и турската армии се водят ожесточени сражения в района, но военните действия приключват с подписването на Одринският мирен договор. 
Илия Вълчев се занимава с дикиджилък (вид обущарство), но е един от малкото грамотни люде в града и притежава документ (талимат) за това. Скоро след идването си в Нови пазар той довежда и своето семейство, заедно със старата си майка - баба Рада, която била будна българка и активно пропагандира идеята за създаването на школо сред жените в града.  
Със съгласието на местните първенци, Илия Вълчев повиква от южна България своя познат и приятел майстор Вълко, който започва строежа на къщата – едновременно дом за семейството на Илия Вълчев и килийно училище. Сградата е завършена през 1840 г. Най-голямата стая в нея е отредена за „школо”. Южния край на „школото” е издигнат като подиум, на който седи учителят и ръководи учебния процес. Край цялата източна страна на помещението, също от пръст, е направена скамейка за учениците. Пред тях по-късно са поставени масички-пясъчници, върху които се учели да пишат. Илия Вълчев закупува от Варна необходимите учебници и пособия и занятията започват. Закупени били и икони, тъй като в празничен и неделен ден „школото” се превръщало в черква. 
Илия Вълчев е учител в „школото” до 1846 г., когато е ръкоположен за местен свещенник. През 1857 г. той закупува от Ескиджумайския панаир за нуждите на черквата църковни книги на български език. От самото начало в новозапарската церква се служи на роден език, заслуга за което има Илия Вълчев. Патриотичните му прояви са причина през месец декември 1859 г. той да бъде убит в близост до своя дом. Скоро цялото му семейство е подложено на жестоки преследвания.
Делото на Илия Вълчев оставя траен отпечатък сред новопазарци, което не само не затихва но бива продължено - през следващите години до Освобождението "школото" се мести по къщите в българската махала "Варош". Българите търсят и довеждат учители, които да изучават не само деца, но и по-възрастните. 
През 1983 г. Килийното училище е напълно реконструирано като в стаите му е подредена етнографска сбирка. 
Килийното училище в Нови пазар

    
Масичките-пясъчници на които учениците на Илия Вълчев
се учели да пишат

 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Късноантична крепост край село Войвода (Новопазарско)

За един по-добър свят: Kids United