Първа копка и откриване на новата болнична сграда в град Нови пазар (70-те и 80-те г. на ХХ в.)

През 1974 г. бюрото на Общинския комитет на БКП взема решение за строителство на нова районна болнична сграда. За целта се отправя покана до тогавашния министър на Народното здраве Ангел Тодоров за среща разговор, която се осъществява в кратки срокове. С активното съдействие на Окръжния комитет на БКП и неговия секретар Васил Вачков, както и на тогавашните членове на Политбюро на ЦК на БКП Пенчо Кубадински и Венелин Коцев започва планирането, проектирането и залагането на строителството на новата болнична сграда. Така на 21.01.1976 г. министър Ангел Тодоров прави първата копка, а строителството е възложено на СМК-Шумен. Въпреки големите за град като Нови пазар мащаби на строителния обект, първоначално пусковият срок е определен за края на 1976 г., който обаче в последствие се проточва непредвидимо дълго.Въпреки огромното желание и усилия на тогавашното общинско ръководство да се приключи в срок, редица причини, между които и липсата на квалифицирана работна ръка налагат приемането на нов срок до 1981 г., но в последствие той се оказва непосилен. За довършването на сградата са организирани трудови бригади през почивните дни от хора, работещи в почти всички предприятия и учреждения на града. В предпусковия период се привличат бригади от кметствата на селищните системи. В последните месеци почти няма предприятие и учреждение в Нови пазар, което да не е влагало безвъзмезден труд в довършването на обекта. Ежедневно здравните работници по график са заделяли значителен брой бригадири в помощ на строителите. Целия процес по построяването и довършването на болничната сграда е безрезервно подкрепян от Общинския комитет на БКП и Общинския народен съвет, съответно от Стефан Нанков и Васил Вачков.

Д-р Димитър Чакъров
От февруари 1983 г. за главен лекар е назначен д-р Димитър Чакъров, а зам. главен лекар е д-р Петър Рафаилов. Д-р Чакъров ръководни активно най-важния и труден завършителен етап от строителството на болницата, като компетентно координира непрекъсността на медицинските дейности при поетапното преместване на отделенията, паралелно с обзавеждането и апаратурното обезпечаване на лечебното заведение.
Официалното откриване на новата сграда е направено на 23.12.1983 г. в чест на 100-годишнината на Нови пазар, но тогава пълноценна работа са започнали само поликлиничните кабинети. Останалите клинични, административни и стопански структури на болницата са премествани поетапно до края на 1987 г. текст: 100 години болница Нови пазар (2013 г.)
снимки: архив на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД - Нови пазар

Коментари

Популярни публикации от този блог

Късноантична крепост край село Войвода (Новопазарско)

За един по-добър свят: Kids United