петък, 23 януари 2015 г.

Посещение на МИГ Нови пазар-Каспичан в град Монсон, Испания (втора част)

Посещение на МИГ Нови пазар-Каспичан в град Монсон, Испания (първа част)

След като се запознахме с културно-историческото наследство на Монсон посетихме с. Кончел, където видяхме къща за селски туризъм, изба, зехтин, производство на бира и твърд алкохол, изградени с проекти чрез техния МИГ. Всичко това е притежание на едно младо семейство, което полага постоянни усилия заедно с още не повече от 4-ма работника за осъществяването на производствените дейности. Годишното производство на вино е около 10 000 литра вино, което е от сортовете мерло, каберне и гарнача. Продават го предимно в Испания, но планират износ и за Бразилия. 

Изключително интересно беше посещението ни в завод за рециклиране на отпадъци от алуминий и гуми. Оказа се, че това е един от най-иновативните проекти осъществявани на територията на МИГ-а в Монсон. Основна заслуга за това предприятие има г-н Хосе Рамон, който влага 10 години от живота си за изработка на технологията и цялата концепция за преработката на тези отпадъци.
За час и половина, той ни запозна и с най-малката подробност от технологичния процес насочен основно към преработка на алуминиеви отпадъци смесени с пластмаса, а също така и на гуми. След преработката им, всички тези отпадъци се превръщат в газ, нафта, черен въглен или в суровини, които отново могат да се използват в производството.  
Хосе Рамон обясни също, че преработваните отпадъци идват основно от промишленото производство, но важен фактор се явява и разделното им събиране, което е на едно много добро ниво в страната.  
Това е машината, която извършва основната 
част от преработката на отпадъците
Следващата цел на нашата обиколка в района беше още една изба за вино, маслобойна, производство на бира и продажба на орехи. Фирмата е базирана в село Валонга. Тя е семейна, основана преди цели 60 години. Семейството притежава огромни лозови масиви в района от които произвеждат отделните винени сортове. На нейната територия до неотдавна е имало и малко училище, което днес е реставрирано и се посещава като туристически обект. Част от производствената база също е реализирана със средства по "Лидер". 

В тази импровизирана каца са
подредени винени сортови произведени
във Валонга

Винарната изба във Валонга
Следва продължение...

Няма коментари:

Публикуване на коментар