сряда, 24 юни 2015 г.

Заключителна пресконференция по проект "Заедно можем да творим чудеса" ще се проведе на 25.06.2015 г. от 15,00 ч. (+видео)ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ТВОРИМ ЧУДЕСА” 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 - “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ПОКАНА
Община Нови пазар има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект „Заедно можем да творим чудеса”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Целта на събитието е да се информират заинтересованите страни и широката общественост за изпълнение на проектните дейности и отчитане на проектните резултати. 
Проектът е на стойност 223 442,01 лв. и е с продължителност 14 месеца. 
Пресконференцията ще се проведе на 25.06.2015 г. от 15,00 ч. в Заседателната зала на Община Нови пазар. 
Заповядайте!


Няма коментари:

Публикуване на коментар