вторник, 14 юли 2015 г.

Продължава осигуряването на топъл обяд в община Нови пазар

На 03.07.2015 г. в гр. София беше подписан договор между Агенция за социално подпомагане и Община Нови пазар, представлявана от кмета Румен Панайотов, по проект "Осигуряване на топъл обяд в oбщина Нови пазар". 
Договорът е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
С този договор на 50 жители  от община Нови пазар, попадащи в следните целеви групи: 
- лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
- неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;
- Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии; 
ще получават за срок от 5 месеца - от месец май до края на месец септември, през настоящата година топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб, който ще се приготвя в Домашен социален патронаж. Предоставената безвъзмездна помощ е за 12 799,50 лв.
Проектът предвижда и съпътстващи дейности - социални работници ще консултират ползвателите на услугата за ползване на други социални и административни услуги. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар