Община Нови пазар набира желаещи за услугата "Обществена трапезария"

Във връзка с продължаване на дейностите по предоставяне на топъл обяд в обществените трапезарии в периода 01 октомври-31 декември 2015 г., от 15 септември до 25 септември 2015 г. в стая 407 на Община Нови пазар, граждани желаещи да ползват услугата „Обществена трапезария”, могат да подадат следните документи, ако отговарят на следните условия:
- Те и семействата им да бъдат на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания;
- Ако са с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии);
- Скитащи и бездомни деца и лица;

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление – декларация
2. Копие на документ за самоличност.
3. Копие от документ за самоличност на лицето и на законния му представител – настойник, родител, попечител (акт за раждане на децата под 14 г. Възраст/
4. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛЛК, етапни епикризи и други медицински документи)
5. Удостоверение от дирекция „Социално подпомагане” за получени помощи.
6. Сл. Бележка от дирекция „Бюро по труда” за безработните.
7. Документ удостоверяващ личния доход на кандидата от предходния месец.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Късноантична крепост край село Войвода (Новопазарско)

За един по-добър свят: Kids United