За менРоден съм през 1987 г. Живея в град Нови пазар., обл. Шумен.

Началното си образование получих в СОУ "Васил Левски" гр. Нови пазар. До седми клас учех в СОУ "Хан Исперих", също в родния ми град. Средното си образование завърших в СОУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен с профил "хореография". 
Висшето си образование продължих в ШУ "Епископ Константин Преславски", където завърших специалностите "Археология" и "Управление на образованието".
През лятото на 2005 г. в бях консервен комбинат в гр. Каспичан като общ работник. След завършването си през 2010 г. започнах работа в ОХГ "Петър Персенгиев". В периода от м. септември 2013 г. до м. юли 2014 г. бях ст. експерт "Култура, връзки с обществеността и вероизповеданията" в Община Нови пазар, а от м. март 2015 г.  до 02.02.2017 г. работех като гл. специалист "Социални дейности" в отдел "Хуманитарна политика програми и проекти със социална насоченост" в общинска администрация Нови пазар.
На 4-ти май 2009 г. публикувах първия си текст тук. Започнах да пиша първо за политика, после добавих музика, снимки, история и други теми, някои от които са свързани и с Нови пазар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар